Avocat Luminita Porojan

Domenii de activitate


Drept civil si procesual civil:

-consultanta referitoare la dreptul de proprietate;
-consultanta si redactari de contracte;
-revendicari imobiliare, terenuri si constructii;
-asistenta la redactarea de contracte si antecontracte, precum si in problemele litigioase legate de acestea;
-probleme legate de publicitatea imobiliara (inscrieri in CF, rectificari CF, etc.);
-achizitii imobiliare;
-succesiuni si partaje;
-evacuari;
-iesire din indiviziune;
-recuperari de creante;
-anulari de acte si contracte;
-infiintari de asociatii, fundatii si federatii;
-executari silite;

Drept comercial:

-consultanta juridica in toate activitatile cu profil comercial;
-redactari si sustineri de actiuni comerciale (recuperari de debite, obligatii de a face, cereri de reorganizare sau de declansare a procedurii falimentului, etc);
-infiintari de societati comerciale si puncte de lucru;
-modificari de acte constitutive;
-acte aditionale, cesiuni;
-inregistrarea mentiunilor la Oficiul Registrul Comertului si obtinerea avizelor necesare;
-recuperari de debite, reorganizari, falimente;
-recuperari de debite prin procedura somatiei de plata;

Dreptul muncii:

-consultatii referitoare la contractele de munca;
-litigiile de munca;
-sistemul de pensii, modul de stabilire si plata pensiei;
-infiintarea sindicatelor;

Dreptul familiei:

-consultatii juridice referitoare la relatiile de familie;
-divorturi;
-partajarea bunurilor comune;
-incredintarea minorilor si stabilirea pensiei de intretinere precum si a programului de vizitare minor;
-rectificari de acte de stare civila;
-adoptii;
-pensie alimentara;
-cereri tutela, curatela, interdictii judecatoresti;

Contencios administrativ:

-consultatii juridice;
-redactari de actiuni;
-asistenta juridica si reprezentare in litigii;
-anulari de acte ale administratiei publice locale;

Drept penal:

-asistenta juridica in toate fazele procesului penal;
-aparare inculpati;
-consultanta juridica in problemele specifice dreptului penal;
-reprezentare sau asistare a partii vatamate, a partii civile sau a partii responsabile civilmente;
-promovarea plangerilor si a cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti;

Drept fiscal si bancar:

Asistare si reprezentare in litigii de natura fiscala si bancara.

Drept administrativ:

-consultatii juridice;
-redactari de actiuni;
-anulari de acte ale adimistratiei publice locale;
-asistare si reprezentare in litigii de natura administrative;

Drept contraventional:
Asistare si reprezentare in litigii de natura fiscala si bancara.